Seren Gomer : neu, Gyfrwng gwybodaeth cyffredinol i'r Cymry, Volúmenes42-43

Portada
Argraffwyd ac ar werth gan y Cyhoeddwr, 1859
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 487 - Young man, sit down! When God pleases to convert the heathen he will do it without your aid or mine.
Página 174 - Rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ас ar y ddaear; ewch gan hyny a dysgwch yr holl genedloedd, gan eu bedyddio hwy yn enw y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân; gan ddysgu iddynt gadw pob peth ar a orchymynais i chwi; ac wele, yr ydwyf fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd?
Página 537 - Baptism was administered at first only to adults, as men were accustomed to conceive baptism and faith as strictly connected. We have all reason for not deriving infant baptism from apostolic institution,2 and the recognition of it which followed somewhat later, as an apostolical tradition, serves to confirm this hypothesis.
Página 202 - Rhaid i mi weithio gwaith yr hwn a'm hanfonodd, tra yr ydyw hi yn ddydd : y mae y nos yn dyfod, pan na ddichon neb weithio.
Página 485 - YR hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn a glywsom, yr hyn a welsom â'n llygaid, yr hyn a edrychasom arno ac a deimlodd ein dwylaw am Air y bywyd...
Página 174 - Yna y rhai a dderbyniasant ei air ef yn ewyllysgar, a fedyddiwyd ; a chwanegwyd atynt y dwthwn hwnw yn nghylch tair mil o eneidiau.
Página 296 - Brenin," dyrchafodd hi i gylchoedd uchaf ei deyrnas ei hun — " i Fynydd Sion, i Ddinas y Duw byw, y Jerusalem nefol, at fyrddiwn o angylion, i gymanfa a chynulleidfa y rhai cyntaf-anedig, y rhai a ysgrifenwyd yn y Nefoedd, ac at Dduw, Barnwr pawb, ac at ysbrydoedd y cyfiawn, y rhai a berffeithiwyd, ac at lesu, Cyfryngwr y Testament Newydd.
Página 204 - O hyn alian, rhoddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i mi, yr hon a rydd yr Arglwydd, y Barnwr cyfiawn, i mi yn y dydd hwnw ; ac nid yn unig i mi, ond hefyd i bawb a garant ei ymddangosiad ef.
Página 109 - Eithr y nefoedd a'r ddaear sydd JT awrhon, ydynt trwy yr un gair wedi eu rhoddi i gadw i dan, erbyn dydd y farn, a distryw yr anwir ddynion.
Página 354 - О gyfiawnder, am fy mod yn myned at fy Nhad, ac ni'm gwelwch i mwyach ; 110 farn, oblegid tywysog y byd hwn a farnwyd.

Información bibliográfica