Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

vedd;

Psal. cxlix. Cantate Domino. Psal. cxlix. Cantate Domino. M OLW.CH prel Arelwydd: O Sing unto the Lordea aniem dnewydd, a'i foliant ef of saints praise him. nghynnulleidfa'r saint.

2 Let Israel rejoice in him 2 Llawenhaed Israel yn yr that made him : and let the wn a'i gwnaeth : gorfoledded children of Sion be joyful in ieibion Sion yn eu Brenhin.

their King. 3 Molant ei Enw ef ar y 3 Let them praise his Name awns: canant iddo ar dympan in the dance : let them sing thelyn.

praises unto him with tabret 4 O herwydd hoffodd yr Ar- and harp. lwydd ei bobl : efe a bryd 4 For the Lord hath pleasure artha y rhai llednais â iachawd- in his people : and helpeth the rriaeth.

meek-hearted. 5 Gorfoledded y saint mewn 5 Let the saints be joyful with ogoniant : a chanant ar eu glory : let them rejoice in their welyau.

beds. 6 Bydded ardderchog foliant 6 Let the praises of God be in Duw yn eu genau, a chleddyf their mouth : and a two-edged laufiniog yn eu dwylaw; sword in their hands;

7 I wneuthur dĩal ar y cen 7 To be avenged of the heaedloedd, a chosp ar y bobl- then :. and to rebuke the peo

ple; I rwymo eu brenhinoedd

8 To bind their kings in i chadwynau, a'u pendefigion à chains : and their nobles with gefynnau heiyrn;

links of iron. ġ I wneuthur arnynt y farn 9 That they may be avenged ysgrifenedig : yr ardderchog- of them, as it is written : Such rwydd hwn sydd i'w holl saint honour have all his saints. ef.' Molwch yr Arglwydd. Psal. cl. Laudate Dominum.

Psal. cl. Laudate Dominum. [OLW.CH kodu Arglwydd: 0 Praise God in his holiness : sancteiddrwydd: molwch ef yn ment of his power. ffurfafen ei nerth.

2 Molwch ef am ei gadernid : 2 Praise him in his noble molwch ef yn ol amlder ei fawr- acts : praise him according to edd.

his excellent greatness. 3 Molwch ef â llais udgorn: 3 Praise him in the sound of molwch ef â nabl ac â thel- the trumpet : praise him upon yn.

the lute and harp. 4 Molwch ef â thympan ac 4 Praise him in the cymbals à dawns: molwch ef á thannau and dances : praise him upon

the strings and pipe. 5 Molwch ef â symbalau son 5 Praise him upon the welliarus : molwch ef â symbalau tuned cymbals : praise him up

on the loud cymbals. 6 Pob perchen anadl, molian 6 Let every thing that hath ned yr Arglwydd. Molwch yr breath : praise the Lord.

ac âg organ:

[ocr errors]

llafar.

Arglwydd.

[ocr errors]

taichafu to

y go

[ocr errors]

te pechau

disfawr Hain amnat ichub, Arg!

u danom.

Biogel, ac y

in yn cyffesu

foliannu a gogoneddu dy Enw to praise and glorify thy holy Arglwydd bendigedig; trwy Iesu Grist ein Name; through Jesus Christ our yn presw

with thy continuzale, darfu ac fynedig, a therfynedig, ynot ti, in thee, we may glorify this sodu an-gerd ac yn y diwedd y caffom gan dy mercy obtain everlasting life; Pared allan FFURFIAU O WEDDI I'W HARFER AR

tragaredd

any lesu
Y MOR.

dren.
1 Goeddiad

Tymh
TY foreol a'r Brydnhawnol Weddi i'w harfer beunydd ar y Môr, a fyddas

Alluo yr un ag a osodwyd yn y Llyfr Gweddi Gyffredin. 1 Y ddwy Weddi hyn hefyd yn 1 These two following Prayers an

canlyn a arferir yn Llynges ein to be also used in his Majesty's pintoedd

Harglwydd Frenhin bob dydd. Navy every day. O Dragywyddol yn Arglwydd O Eternal Lord God, when yn tanu'r nefoedd, ac yn rheoli heavens, and rulest the raging an-gerdd y môr; yr hwn a 'am of the sea; who hast compasset gylchaist y dyfroedd â therfyn- the waters with bounds until au, hyd oni ddarfyddo dydd a day and night come to an end; nos; Rhynged bodd it ein der- Be pleased to receive into the byn ni dy weision, a'r Llynges Almighty and most gracious yn yr hon yr ym yn gwasan- protection the persons of us thy beddycho aethu, i'th Holl-alluog a'th ras- servants, and the Fleet in which usaf nodded. Cadw ni rhag we serve.

Preserve us from the plein Duw. perygl y môr, a rhuthr y gel- dangers of the sea, and from the yn; fel y byddom ymddiffyn violence of the

enemy;

that TE i'n grasusaf Arglwydd Frenhin may be a safeguard unto our GEORGE, a'i Wladwriaethau, most gracious Sovereign Lord ofnadwy ac yn ddiogelwch i'r sawl a King GEORGE, and his Da gynniweiriant hợd y Moroedd minions, and a security for such ar eu negeseuau cyfreithlawn; as pass on the seas upon

their fel y

bo i breswylwŷr ein Hyn- lawful occasions; that the inys dy wasanaethu di ein Duw, habitants of our Island may in mewn heddwch a llonyddwch; peace and quietness serve thee

i ninnau ddychwel adref our God; and that we may re-
mewn dïogelwch' i fwynhâu turn in safety to enjoy the bless Nighrist I
bendithion y wlad; gydâ ffrwythings of the land, with the fruits
ein llafur ; ac mewn diolchgar of our labours, and with a thank
Harglwydd. Amen.

Lord. Amen.
Y Colect.

The Collect. HAGFLAENA min 0 Ar- PREVENT, Lord om en meni redoedd â'th radlonaf hoffder, a most gracious favour, and furrhwyddhâ ni â'th barhaus

gym

ther morth ; fel, yn ein holl weith- help; that in all our works redoedd, dechreuedig, annher- begun, continued, and ended y moliannom dy sanctaidd Enw, holy Name, and finally by thy

be lef ddis buddhau i'te

[ocr errors]

We weithredo

mawr i : ac am he

ti Dduwiol FC wied dy allu

[ocr errors]

ac

· Harglwydd

New

em canfod

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

us

danfon air do

[ocr errors]
[graphic]

nders

Storms at 2a glo

is our Most glorious and gracious Arglwydd Dduw, yr hwn O Lord God, who dwellest in wyt yn preswylio yn y nef, heaven, but beholdest all things eithr yn canfod pob peth isod; below; Look down, we beseech i ti, a gwrando ni yn galw arnat of the depth of misery, and Edrych i lawr, ni a attolygwn thee, and hear us, calling out o eigion trueni, ac o safn yr ang- out of the jaws of this death, au hwn sydd barod yr awrhon which is ready now to swallow i'n traflyngcu Achub, Arglwydd; us up: Save, Lord, or else we onidê, darfu am danom. Y perish. The living, the living, o danfon air dy orchymmyn i word of command to rebuke the geryddu an-gerdd y gwŷntoedd, raging winds, and the roaring

for

se WC

a hay

sti

obe

[ocr errors]

Ffurf Gweddiau i'w harfer ar y Môr.
ugaredd fywyd tragywyddol; through Jesus Christ
Hwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.de

---
Gweddïau i'w harfer yn amser | Prayers to be used
Tymhestloedd ar y
Mór.

Sea.
Alluoccaf a gogoneddus Most

Arglwydd Dduw, wrth
chymmyn yr hwn, y mae'r command the winds
ayntoedd yn chwythu, ac yn lift up the waves
yrchafu tonnau'r môr, a'r hwn and who stillest the ras
yt yn gostegu ei ryferthwyof; We thy creatures,
4 Ýr ým ni dy greaduriaid, serable sinners, do in
githr pechaduriaid truain, yn great distress cry unto

in dirfawr gyfyngder hwn, yn help : Save, Lord, or
refain arnat am dy gymmorth. perish. We confess,
michub, Arglwydd ; onide, darfu have been safe, and

sm danom. Tra'r oeddym yn things quiet about us,
dm heddychol o'n hamgylch, yr fused to hearken to

m yn cyffesu anghofio o honom voice of thy word, and
lydi ein Duw, a gwrthod gwran- thy commandments :
lo ar lef ddistaw dy Air di, ac we see, how terrible
fuddhâu i'th orchymmynion. in all thy works of

Eithr yr awrhon ni a welwn the great God to be feare
snor ofnadwy ydwyt ti yn dy all: And therefore we aa
20]] weithredoedd rhyfedd; y Divine Majesty, acknow
Duw mawr i'w ofni goruwch thy power, and implori
coll: ac am hynny yr addolwn goodness. Help, Lord, az

dy Dduwiol Fawredd, gan gyd- us for thy mercy's sake
inabod dy allu, ac attolygu dy sus Christ thy Son, our
dosturi. Cymmorth, Arglwydd Amen.
ac achub ni, er dy drugareddau
yng Nghrist lesu dy Fab di,
ein Harglwydd ni. Amen.
Neu hon.

Or this.
O

anoge

[ocr errors]
[ocr errors]

REVENT us, O Lord, in

most gracious favour, and fur. redoedd, dechreuedig, annher- begun, continued, and ended

dru FFURFIAU O WEDDI I'W HARFER AR Y MOR.

Am Y foreol a'r Brydnhawnol Weddi i'w harfer beunydd ar y Mór, o fydder

yr un ag a osodwyd yn y Llyfr Gweddi Gyffredin. qY ddwy Weddi hyn hefyd yn | These two following Prayers ar

canlyn a arferir yn Llynges ein to be also used in his Majesty' Harglwydd Frenhin bob dydd. Navy every day. O yn

Dragywyddol Arglwydd · Eternal Lord God, whe yn tanu'r nefoedd, ac yn rheoli heavens, and rulest the raging an-gerdd y môr; yr hwn a 'am of the sea; who hast compassed gylchaist y dyfroedd â therfyn the waters with bounds until au, hyd oni ddarfyddo dydd a day and night come to an end nos; Rhynged bodd it' ein der- Be pleased to receive into thy byn' ni dy weision, a'r Llynges Almighty and most gracious yn yr hon yr ym yn gwasan- protection the persons of us thy aethu, i’th Holl-alluog a'th ras- servants, and the Fleet in which usaf nodded. Cadw ni rhag we serve.

Preserve us from the perygl y môr, a rhuthr y gel dangers of the sea, and from the yn;

fel y byddom ymddiffyn violence of the enemy; that we i'n grasusaf Arglwydd Frenhin may be a safeguard unto ou GEORGE, a'i Wladwriaethau, most gracious Sovereign Lord

, ac yn ddiogelwch i'r sawl á King GEORGE, and his Do gynniweiriant hŷd y Moroedd minions, and a security for such ar eu negeseuau cyfreithlawn; as pass on the seas upon their fel y bo i breswylwŷr ein Hyn lawful occasions; that the inys dy wasanaethu di ein Duw, habitants of our Island may in mewn heddwch a llonyddwch; peace and quietness

i ninnau ddychwel adref our God; and that we may remewn dïogelwch i fwynhâu turn in safety to enjoy the blege bendithion y wlad; gyda ffrwythings of the land, with the fruits ein llafur ; ac mewn diolchgar of our labours, and with a thankgoffa am dy drugareddau, i ful remembrance of thy mercies foliannu a gogoneddu dy Enw to praise and glorify

thy holy bendigedig; trwy Iesu Grist ein Name; through Jesus Christ our Harglwydd. Amen.

Lord. Amen.
Y Colect.

The Collect.
HAGFLAENA ni, O Ar-
glwydd, yn ein holl weith-

all our doings, with this
redoedd å'th radlonaf hoffder, a
rhwyddhâ ni â’th barhaus

gymmorth ; fel, yn ein holl weith- help; that in all our working ý moliannom dy sanctaidd'Enw, holy

Name, and finally by the ac yn y diwedd y caffom gan dy mercy obtain everlasting life

;

serve thee

[ocr errors]

ac

R

ther us

with thy continual

rugaredd fywyd tragywyddol; through Jesus Christ our Lord. rwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Imen.

Sea.

| Gweddïau i'w harfer yn amser | Prayers to be used in Storms at

ar

Môr. o

Most Arglwydd Dduw, wrth orchymmyn yr hwn y mae'r command the winds' blow, and zwŷntoedd yn chwythu, ac yn lift up the waves of the sea, lyrchafu tonnau'r môr, a'r hwn and who stillest the rage there wyt yn gostegu ei ryferthwy of; We thy creatures, but mi. of; Yr ým ni dy greaduriaid, serable sinners, do in this our zithr pechaduriaid truain, yn great distress cry unto thee for ein dirfawr gyfyngder hwn, yn help: Save, Lord, or else we llefain arnat am dy gymmorth. perish. We confess, when we Achub, Arglwydd; onidê, darfu have been safe, and seen all am danom. Tra'r oeddym yn things quiet about us, we have ddiogel, ac yn gweled pob beth forgot thee our God, and reyn heddychol o'n hamgylch, yr fused to hearken to the still ým yn cyffesu anghofio o honom voice of thy word, and to obey dydi ein Duw, a gwrthod gwran- thy commandments : But now do ar lef ddistaw dy Air di, ac we see, how terrible thou art ufuddhâu i'th orchymmynion. in all thy works of wonder; Eithr yr awrhon ni a welwn the great God to be feared above mor ofnadwy ydwyț ti yn dy all: And therefore we adore thy holl weithredoedd 'rhyfedd ; ý Divine Majesty, acknowledging Duw mawr i'w ofni goruwch thy power, and imploring thy oll : ac am hynny yr addolwn goodness. Help, Lord, and save dy Dduwiol Fawredd, gan gyd- us for thy mercy's sake in Jenabod dy allu, ac attolygu dy sus Christ thy Son, our Lord. dosturi. Cymmorth, Arglwydd Amen. ac achub ni, er dy drugareddau yng Nghrist lesu dy Fab di, ein Harglwydd ni. Amen. Neu hon.

Or this. O Dra-gogoneddus a grasusaf O Most glorious and gracious wyt yn preswylio yn y nef, heaven, but beholdest all things eithr yn canfod pob peth isod; below ; Look down, we beseech Edrych i lawr, ni a attolygwn thee, and hear us, calling out i ti, a gwrando ni yn galw arnat of the depth of misery, and o eigion trueni, ac o safn yr ang- out of the jaws of this death, au hwn sydd barod yr awrhon which is ready now to swallow i'n traflyngcu Achub, Arglwydd; us up: Save, Lord, or else we onidê, 'darfu am danoin. Y perish. The living, the living, byw, y byw, efe a'th fawl di. shall praise thee. O send thy O danfon air dy, orchymmyn i word of command to rebuke the geryddu an-gerdd y gwŷntoedd, raging winds, and the roaring a rhuad y môr; fel, gan gael ein sea; that we, being delivered gwared allan o'r cyfyngderau from this distress, may live to

« AnteriorContinuar »