Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Cap. II. Partitio hiftoriae in naturalem et civilem; ecclefiaftica et literaria fub civili comprehenfa.. Partitio hiftoriae naturalis in hiftoriam generationum, praetergenerationum, et artium, ex triplici ftatu naturae, liberae videlicet, aberrantis, et conftrictae. Cap. III. Partitio hiftoriae naturalis, ex ufu et fine fuo: quodque finis longe nobiliffimus hiftoriae naturalis fit miniftratio prima ad condendam philofophiam; et quod hujufmodi hiftoria (quae fcilicet fit in ordine ad eum finem) defideretur.

132

Cap. IV. Incipit tractatus qualis effe debeat hiftoria defiderata; nempe hiftoria naturalis ad condendam philofophiam. Id ut clarius explicetur, primo fubjungitur partitio hiftoriae generationum. Ejus conftituuntur partes quinque: prima coeleftium. Secunda, meteorum. Tertia, terrae et maris. Quarta, collegiorum majorum, five elementorum aut mallarum. Quinta, collegiorum minorum five fpecierum. Hiftoria vero virtutum primarum rejicitur donec explicatio primae illius partitionis generationum, praetergenerationum, et artium, fit abfoluta. ibid. Cap. V. Refumitur tractanda hiftoria coeleftium; qualis et effe debeat in genere, et quod legitima hujufce hiftoriae ordinatio verfetur in triplici genere praeceptorum; videlicet, de fine, de materia, ac de modo conficiendae hujufmodi biftoriae. 133

:

Cap. VI. Quod quaeftiones philofophicae circa coeleftia, etiam quae praeter opinionem funt, quodammodo durae, recipi debeant proponuntur vero quinque quaeftiones circa fyftema ipfum; videlicet, an fit fyftema? et, fi fit, quod fit centrum ejus? et qualis profunditas? et qualis connexio? et qualis partium collocatio? 134

Cap. VII. Sequuntur quaeftiones de fubftantia coeleftium; qualis, videlicet, fit fubftantia coeleftium in genere comparata ad corpora fublunaria? et qualis fubftantia aetheris interftellaris comparata ad corpus ftellae? et qualis fit fubftantia aftrorum ipforum comparata ad invicem, et comparata ad ignem noftrum, et in natura propria? et qualis fit fubftantia galaxiae, et macularum nigrarum in hemifphaerio antarctico? Tum proponitur quaeftio prima, an fit heterogenea inter coeleftia et fublunaria, et qualis ea effe poffit?

Thema coeli.

140

151 Partis inftaurationis fecundae delineatio et argumentum. 159 Temporis partus mafculus, five Inftauratio magna imperii humani in univerfum. 184 Aphorifmi et confilia de auxiliis men

tis et accenfione luminis naturalis.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[graphic]

24. Dionyfus, five cupiditas.

460

25. Atalanta, five lucrum.

[blocks in formation]

461

7. De impoftoribus.

ibid.

26. Prometheus, five ftatus hominis.

462

27. Icarus volans; item Scylla et

8. De generibus impofturae.

529

Cha

9. De atheifmo.

ibid.

rybdis, five via media.

467

10. De haerefibus.

28. Sphinx, five fcientia.

ibid.

29. Proferpina, five fpiritus.

11. De ecclefia et Scripturis.

530

531

469

30. Metis, five confilium.

471

31. Sirenes, five voluptas.

ibid.

[blocks in formation]

EPISTOLA E.

1. Epiftola ad Fulgentium. 2. Refcriptum procuratoris primarii ad Academiam Cantabrigienfem, quando in fanctius regis concilium cooptatus fuit.

532

3. Francifcus baro de Verulamio, almae matri inclytae Academiae Cantabrigienfi, falutem. ibid.

4. Inclytae Academiae Oxonienfi falutem.

533

5. Refcriptum Academiae Oxonienfis Francifco Bacono.

ibid.

6. Francifcus baro de Verulamio percelebri collegio fanctae et individuae Trinitatis in Cantabrigia falutem.

525

526

534

ibid.

7. Almae matri Academiae Cantabrigienfi.

ibid.

ibid.

527

[graphic][merged small]
« AnteriorContinuar »