Imágenes de páginas
PDF
EPUB

P I i ni u s. Wenn es den Briefen des Cicero zur größern Empfehlung dient, daß sie von ihm ohne Hinsicht auf dffentliche Bekaunts machung geschrieben, und nicht von ihm selbst zu diesem Zwecke gesamnielt wurden; so fehlt den Vriefen des jångern Plinius dieser Vorzug; denn er fammelte sie selbst zur Vefanntmachung, wie er gleich in der erfen Briefe fagt, und gab ihnen vermutly lich bei dieser Gelegenheit, mehr Uusfeilung und fünftliche Runs dung. Aber auch der in dem Zeitalter dieses Schriftfellers schon entartende Charakter der rdmischen Schreibart, und der damals herrschende Geist der Untermerfung und hdfiichen Geschmeidigs keit ist in diesen Briefen, bei allen ihren einzelnen Schönbeiten, Hur allzu sichtbar. Steiner von diesen Hriefen ist so berühmt, Als der 97kte des jehnten Buchs, worin fich plinius von dent Saijer Trajan Berhaltungsbefehle in Ansehung der Chriften auds bittet, die er, ihre unbiegsame Heharrlichkeit alsgenommer, von der vortheilhafteilen Seite sehildert. Mit diesem Briefe hat sich die Feritif oft und viel beschäftigt, und man findet in der lateinischeu Hibliothek des fabrizius (Ed. Ern. Vol. II. p.418 ff.) - die dahin gehårigen Schriften nachgewiesen. Aus der beigefügs ten kotirort des Haisers sieht man inveß, daß die Vorfelluns gen des bithynisden Statti alters wenig bewirkten.

TRA IA NO IMP.

[ocr errors]

Solemne est mihi, Domine, omnia, de quibus dubito, ad te referre. Quis enim potest inelius vel cunctationem meam regere, vel ignorantiam instruere? Cognitionibus de Christianis interfui nunquam: ideo nelcio quid et quatenus aut puniri soleat, aut quaeri. Nec mediocriter haefitavi, fitne aliquod difcrimen aetatum, an quamlibet teneri nihil a robustioribus differant? deturne poenitentiae venia, an ei, qui omnino Christianus fuit, dehilfe non profit? nomen ipsum etiamfi flagitiis careat, an flagitia cohaerentia nomini puniantur? Interim in iis, qui ad me tanquam Chri

stiani

[ocr errors][merged small][ocr errors]

ftiani deferebantur, hunc sum sequutus' modum. Interrogavi ipsos, An essent Christiani?. confitentes iterum ac tertio interrogavi, supplicium minatus: perseverantes duci iulli. Neque enim dubitabam, qualecunque esset, quod faterentur, pervicaciam certe, et inflexibilem obftinationem debere puniri. Fuerunt alii fimiles amentiae : quos, quia cives Romani erant, adnotavi in 'urbem remittendos. Mox ipso tractatu, ut fieri folet, diffundente se crimine, plures species inciderunt. Propofitus eft libellus fine auctore, multorum nomina continens, qui negarent se elle Christianos, aut fuifle, quum, praeeunte me, deos appellarent, et imagini tuae, quam propter hoc iusseram cum fimulacris numinum adferri, thure ac vino supplicarent, praeterea maledicerent Christo: quorum ni. hil cogi posle dicuntur, qui sunt revera Christiani, Ego dimittendos putavi. Alii ab indice nominati, esse le Christianos dixerunt, et mox negaverunt: fuille quidem, sed defifle, quidam ante triennium, quidain ante plures annos, non nemo etiam ante viginti quoque. Omnes et imaginem tuam, deorumque fimulacra venerati sunt, ii et Christo maledixerunt. Adfirmabant autem, hanc fuille summam vel culpae suae, vel erroris, quod essent soliti stato die ante lucem convenire: carmenque Christo, quali Deo, dicere secum invicem: seque sacramento non in scelus aliquod obstringere, sed ne furta, ne latrocinia, adulteria committerent, ne fidem fallerent, ne depofitum appellati abnegarent: quibus peractis moreni libi discedendi fuiffe, rursusque coëundi ad capiendum cibum, promiscuum tamen et innoxium: quod ipsum facere defiille poft edictum meum, quo secundum mandata tua hetaerias esle vetueram. Quo magis necessariuin credidi, ex duabus ancillis, quae aniniftrae dicebantur, quid eßet veri et per tormenta

quae

ne

quaerere. Sed nihil aliud 'inveni, qnam superstitionem pravam et immodicam, ideoque,' dilata cognitione, ad consulendum te decurri. Vila est enim mihi res digna consultatione, maxiine propter periclitantium numerum. Multi enim omnis aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam, vocantur in periculum, et vocabuntur. Neque enim civitates tan. tum, fed vicos etiain atque agros superstitionis istius contagio pervagata est: quae videtur fisti et corrigi posle. Certe satis constat, prope iam desolata templa coepisle celebrari, et sacra Colemnia diu internilla repeti: paffimque venire victimas, quarum adliuc rariffimus emitor inveniebatur. Ex quo facile est opinari, quae

turba hominum emendari poffit, fi hat poenii tentiae locus.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Actum quein debuisti, mi Secunde, in excutiendis caussis eorum, qui Christiani ad te delati fuerant, secutus es. Neque enim in universum aliquid, quod quasi certam formam habeat, constitui potest. Con.' quirendi non funt: fi deferantur et arguantur, puniendi sunt: ita tamen, ut qui negaverit, fe Christianum elle, idque re ipsa manifestum secerit, id est, supplicando diis nostris, quamvis suspectus in praeteritum fuerit, veniam ex poenitentia impetret. Sine

auctore vero propositi libelli, nullo crimine locum habere debent. Nam et pesfimi exempli, nec nostri

feculi eft,

Seneta.

[ocr errors]

Obgleich die Briefe des berühmten Weltweiler, Lucius Annáus Seneta fchon früher, als die des jüngern Plinius, geschrieben sind; so finden fich doch in ihnen schon merklichere Spuren der durch funft und gesuchte Concinnität entarteten römischen Schreibart. Es sind dieser Briefe hundert vier und zwanzig, die jämmtlid an den Lucilius, Landpfleger in Sicis lien, gerichtet sind. Manche derselben tragen vielleicht nur die Form von Briefen, alo Bchikel, lehrreiche Bemerkungen aber mancherlei Gegenstånde der Belehrsamkeit, und besonders der ftoischen Philosophie, defto freier und beziehender einzufleiden. Der hier mitgetheilte acht und achtzigfte Brief ist eiiter det Ichönsten und lehrreichften, und hat in einigen Handschriften und Ausgaben die besondere Ueberschrift: Liber de studiis liberalibus ad Liberalem, Es gilt von diesem, wie von den übrigen Briefen des Seneka, was Quintilian voa seinen Scriften überhaupt urtheilt; Multae in eo claraeque sententiae; multa étiam morum gratia legenda: fed in eloquendo corrupra pleraque, atque eo perniciofiflina, quod abundant dulcibus vitiis.

A D L V CILI V M.

De liberalibus studiis quid fentiam, scire desideras. Nullum suspicio, nullum in bonis numero, quod ad aęs

exit. Meritoria artificia sunt, hactenus ulilia, fi. praeparant ingenium, non delinent. Tamdiu eniin istis iminorandum eft, quamdiu nihil animnis agere maius potest, rudimenta funt nostra, non opera. Quare liberalia studia dicta sunt vides, quia honine libero digna funt. Ceterum unum studium vere liberale est, quod liberum facit, hoc fapientiae, sublime, forte, magnaniinum: cetera pusilla et puerilia funt., . An tu quidquam in iftis esse credis boni, quorum professo-, res turpislimnos omniųın ac Aagitiofiffimus cernis? Non discere debemus ifta, fed didicille. Quidam Beisp. Samnil. 8.30. 1. Abth.

illud

illud de liberalibus ftudiis quaerendum iudicaverunt, an virum bonum facerent. Ne promittunt quidem, nec huius rei scientiam affectant. Grammaticus circa curam sermonis versatur, et fi latius evagari vult, circa historias. Iam ut longissime fines fuos proferat, circa carmina. Quid horum ad virtutem viam fternit? Syllabaruin enarratio, et verborum diligentia , et fabularum memoria, et versuum lex ac modificatio? Quid ex his metum demit, cupiditatem eximit, libidinem fraenat? Ad geometriam transeamus, et ad mulicam: nihil apud illas invenies, quod vetet timere, vetet cupere; quae quisquis ignorat, alia frustra scit. : Videndum, utrum doceant isti virtutem, an non; fi non docent, nec tradunt quidem: fi docent, philofophi sunt. Vis scire, quam non ad docendam virtutem consederint? adfpice quam dillunilia inter fe omnium ftudia fint, atqui fimilitudo eflet idem docentium. : Nifi forte tibi Homerum philofophum fuiffe persuadent, cum his ipfis, quibus colligunt, negent. Nam modo Stoicum illum faciunt, virtutem solam probantem, et voluptates refugientem, et ab honesto ne immortalitatis quidem pretio recedentem: modo Epicureum, laų. dantem ftatuin quietae civitatis, et inter convivia cantusque vitam exigentis: modo Peripateticum, bonorum tria genera inducentem: modo Academicum, incerta omnia dicentem. Apparet nihil horum esse in illo, cui omnia insunt: ista enim inter se disfident. Demus illis, Homerum philofophum fuille, 'nempe Sapiens factus eft, antequam carmina ulla cognosceret : ergo illa discamus, quae Homerum fecere fapientemi. Hoc quidem me quaerere, utrum inaior aetate fuerit Homerus an Hefiodus, non magis ad rem pertinet; quam fcire, an minor Hecuba fuerit, quam Helena; et quare tam male tulerit aetatem. Quid, inquam, annos Patrocli et Achillis inquirere, ad rem existimas

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »