Imágenes de páginas
PDF
EPUB

in manibus habemus) excisa est, habet et illa et in sinu nutri: quædam posita aut placita, in qua si severius inquiratur, hoc omnino persuaderi volunt, Nil arduum aut in natura imperiosum ab arte vel ope humana expectari debere. Ab hoc fonte illed: Calorem Astri sive Solis et calorem Ignis toto genere differre: et illud, Compositionem opus hominis, at Mistionem opus solits naturæ esse, et similia: quæ si diligentius notentur, omnin pertinent ad humanæ potestatis circumscriptionem malitiosam, et ad quæsitam et artificiosam desperationem, quæ non solum spei auguria sed etiam experiendi aleas abjiciat, et omnis' industriæ stimulos et nervos incidat2; dum de hoc tantum soliciti sunt, ut Ars perfecta censeatur, et gloriæ vanissimæ et perditis simæ dant operam, scilicet ut quicquid inventum non sit, id nec inveniri posse credatur. Alchimista vero, ad Artis sue sublevationem, errores proprios reos substituit; secum accusatorie reputando, se aut Artis et Authorum vocabula non satis intellexisse, unde ad traditionum et ore tenus eloquiorum susurros animum applicat; aut in practice scrupulis, proportionibus et momentis aliquid titubatum esse, unde experimenta fœlicioribus (ut putat) auspiciis in infinitum repetit: ac interim, cum inter experimentorum vertiginosas ambages3 in Inventa quædam aut ipsa facie nova, aut utilitate non contemnenda impingat, hujusmodi pignoribus animum pascit, eaque in majus ostentat et celebrat, reliqua spe sustentat. Magus, cum nonnulla supra naturam (pro suo nimirum captu) prorsus effici videat; postquam vim semel naturæ factam intelligit, imaginationi alas addit, remque magis et minus recipere vix putat; quare maximarum rerum sibi adeptionem spondet; non videns esse subjecta certi cujusdam et fere definiti generis, in quibus Magia et superstitio per omnes nationes et ætates potuerit et luserit. Mechanicus autem, si ei contigerit jam pridem inventa subtilius polire, vel ornare elegantius; aut quæ separatim observaverit componere et simul repræsentare; aut res cum usu rerum commodius et fœlicius copulare; aut opus majore aut etiam minore quam fieri consuevit mole et volumine exhibere; se demum inter rerum Inventores numerat. Itaque satis constabat ei, homi

1

omnes.-G.

2 Compare this with what is said of Galen in the Temporis Partus Masculus [supra, p. 531.].

8 This remarkable phrase occurs also in the Temporis Partus Masculus [see p. 539.];

a coincidence which, with other points of resemblance, seems to indicate that the Cogitata et Visa and the Temporis Partus were written about the same time.

es rerum Inventionem ut conatum irritum fastidire'; vel redere, extare quidem Inventa nobilia, sed inter paucos sumno silentio et religione quadam cohiberi; vel huc descendere, it minores istas industrias et Inventorum additamenta pro novis Inventis æstiment; quæ omnia eo redeunt, ut animos hominum a legitimo et constanti labore, et a nobilibus et genere humano dignis Inventorum pensis avertant.

C Cogitavit et illud; homines cum operum varietatem et pulcherrimum apparatum, quæ per artes Mechanicas ad cultum humanum congesta sit, oculis subjiciant 3; eo inclinare, ut potius ad opulentiæ humanæ admirationem quam ad inopiæ sensum accedant; minime videntes, primitivas hominis observationes et Naturæ operationes quæ animæ aut primi motus instar ad omnem illam varietatem sint, nec multas nec alte petitas esse: cætera ad patientiam hominum, et subtilem et ordinatum manus vel instrumentorum motum tantum pertinere: atque in hac parte officinam cum Bibliotheca mire congruere, quæ et ipsa tantam librorum varietatem ostentet, in quibus si diligentius introspicias, nil aliud quam ejusdem rei infinitas repetitiones reperias, tractatu5 novas, inventione præoccupatas. Itaque visum est ei, opinionem copiæ inter causas inopiæ poni: et tum opera tum doctrinas ad intuitum numerosa, ad examen pauca

esse.

Cogitavit et illud; eas quas habemus doctrinas ea ambitione et affectatione proponi, atque in eum modum efformatas ac veluti personatas in conspectum venire, ac si singulæ artes omni ex parte perfectæ essent et ad exitum perductæ. Hujusmodi enim methodis et iis partitionibus tradi, quæ omnia prorsus quæ in illud subjectum cadere possunt tractatu complecti et concludere videantur. Atque licet membra illa male impleta et quod ad vividum aliquem rerum succum attinet destituta sint, Totius tamen cujusdam formam et rationem præ se ferre: eoque rem perduci, ut pauca quædam, neque illa ex optimo delectu recepta Authorum scripta, pro integris ipsis et propriis Artibus habeantur. Cum tamen primi et antiquissimi veritatis inquisitores, meliore fide ac eventu, Scientiam quam ex rerum contemplatione decerpere et in usum condere statuebant, in Aphorismos fortasse sive breves eas

1 Itaque visum est ei, homines rerum et artium novarum inventionem, ut conatum inanem et suspectum, fastidire.-G.

2 sunt.-G.

5 tractandi modis et structura quadam.-G. VOL. III.

Q Q

3 subjiciunt.-G.

4 tantum om. G.

6 tractata.-G.

demque sparsas nec methodis revinctas sententias, conjicere solerent: quæ cum et rerum inventarum nuda simulachra, et rerum non inventarum manifesta spatia et vacua indicarent, minus fallebant; atque hominum ingenia et meditationes ad judicandum et ad inveniendum simul excitabant. At nunc scientias iis modis exhiberi quæ fidem usurpent, non judicium solistent, et authoritate tristi lætis Inventionum conatibus intercedant: Adeo ut omnis successio et devolutio disciplinarum personss Magistri et auditoris complectatur, non Inventoris et ejus qui Inventis addat: unde necessario evenire, ut Scientiæ suis hæreant vestigiis, nec loco omnino moveantur; quod et per multa jam sæcula usuvenit; eousque, ut non solum assertio maneat assertio, sed etiam quæstio maneat quæstio, et eodem plane statu alatur. Quare visum est ei, Columnas non ultra progrediendi magnopere fixas esse1; et mirum minime esse id haud obtineri, cujus adipiscendi homines nec spe nec desiderio teneantur.

Cogitavit et illud; quæ de hominum tum desperatione tum fastu dicta sunt, quod ad plerosque scientiarum sectatores attinet, nimis alte petita esse. Turbam enim longe maximam prorsus aliud agere: Doctrinam siquidem vel animi et delectationis causa petere, vel ad usum et emolumentum professorium, vel etiam ad ornamentum et existimationis suæ adminiculum: Quæ si ut fines2 scientiarum proponantur, tantum abest ut homines id velint, ut ipsa doctrinarum massa augmentum sumat; ut ex ea quæ præsto est massa, nil amplius quærant quam quantum ad usum destinatum vertere et decoquere possint. Si quis autem in tanta multitudine scientiam affectu ingenuo et propter se expetat; invenietur tamen rerum potius varietatem3 quam veritatem aucupari: Quod si et veritatis sit inquisitor severior, illa ipsa tamen veritas erit hujusmodi, quæ res jam in lucem proditas subtilius explicet; non quæ novam lucem excitet. Sin adhuc studium cujuspiam in tantum expandatur, ut et novam lucem ambiat; eam scilicet lucem adamabit, quæ ex longinquo contemplationes speciosas ostentet, non quæ ex propinquo opera et Inventa nobilia demonstret. Quare visum est ei, eodem rursus referri; scilicet mirum non utique esse curriculum non confici, cum homines ad hujusmodi minora deflectant: multo magis, cum nec ipsa

1 fixas esse et quasi fatales.-G.

2 finis.-G.

There is here perhaps an allusion to the title of one of Cardan's works, De Rerum Varietate; of which Bacon made use in writing the Sylva Sylvarum.

meta adhuc ulli quod sciat mortalium posita sit et defixa: Metam autem non aliam esse, quam ut genus humanum novis operibus et potestatibus continuo dotetur.

[merged small][ocr errors]

Cogitavit et illud; inter ista Scientiarum detrimenta, Naturalis philosophiæ sortem præ omnibus minus æquam esse: ut quæ a laboribus hominum leviter occupata, facile deserta, nec majorem in modum culta et subacta sit. Postquam enim fides Christiana adoleverit et recepta sit', longe maximam ingeniorum partem ad Theologiam se contulisse, hominumque ex hac parte studio et amplissima præmia proposita et omnis generis adjumenta copiosissime subministrata esse: quin et ævo superiore potissimas Philosophorum commentationes in Morali Philosophia (quæ Ethnicis vice Theologiæ erat) consumptas esse: utrisque autem temporibus summa ingenia haud infrequenti numero ad res civiles se applicasse, præsertim durante magnitudine Romana, quæ ob imperii amplitudinem plurimorum operis indigebat. Eam ipsam vero ætatem qua Naturalis Philosophia apud Græcos maxime florere visa est, fuisse particulam temporis minime diuturnam: ac subinde contradictionibus ac novorum placitorum ambitione corruptam et inutilem redditam. Ab illis autem usque temporibus, neminem prorsus nominari, qui Naturalem Philosophiam ex professo colat, nec ejus inquisitioni immoriatur; adeo ut virum vacuum et integrum hæc Scientia jamdiu non occupaverit; nisi forte quis monachi alicujus in cellula aut nobilis in villula lucubrantis exemplum adduxerit, quod et rarissimum reperietur. Sed factam deinceps instar transitus cujusdam et pontisternii ad alia, magnamque istam Scientiarum matrem in ancillam mutatam esse; quæ Medicinæ aut Mathematicis operibus ministret, aut adolescentium immatura ingenia lavet et imbuat veluti tinctura quadam prima, ut aliam rursus fœlicius et commodius excipiant. Itaque visum est ei Naturalem Philosophiam, incumbentium et paucitate, et festinatione, et tyrocinio, destitutam jacere. Nec ita multo post visum est ei, hoc ad universum doctrinarum statum summopere pertinere. Omnes enim artes et scientias ab hac stirpe revulsas poliri fortassis, aut in usum effingi, sed nil admodum crescere.

3

Cogitavit et illud; quam molestum ac in omni genere difficilem adversarium nacta sit Philosophia naturalis, Supersti

3

adolevit et recepta est.—G.

quis forte.-G.

2 Ethnicis, magna ex parte.-G.

4

factum.-G.

tionem nimirum et zelum religionis cæcum et immoderatum Comperit enim ex Græcis nonnullos, qui primum causas natur les fulminis et tempestatum insuetis adhuc hominum aurbe proposuerunt, impietatis eo nomine damnatos; nec multo me lius exceptos, sed in idem judicium adductos, non capitis sare sed famæ, Cosmographos, qui ex certissimis demonstrationibu quibus nemo hodie sanus contradixerit, formam terræ rotundan tribuerunt, et ex consequenti Antipodas asseruerunt, accusantbus quibusdam ex antiquis Patribus fidei Christianæ.1 Quir et duriorem (ut nunc sunt res) conditionem sermonum de Nata effectam ex temeritate Theologorum Scholasticorum et eorum clientelis, qui cum Theologiam (satis pro potestate) in ordine redegerint et in artis fabricam effinxerint, hoc insuper ausi sunt, ut contentiosam et tumultuariam Aristotelis Philosophiam corpori religionis inseruerint.2 Eodem spectare etiam, quod học sæculo haud alias opiniones 3 magis secundis ventis ferri reperies, quam eorum qui Theologiæ et Philosophiæ, (id est) fidei1 et sensus, conjugium veluti legitimum multa pompa et solennitate. celebrant, et grata rerum varietate animos hominum permulcen- | tes, interim divina et humana inauspicato permiscent. Revera autem si quis diligentius animum advertat, non minus periculi Naturali Philosophiæ ex istiusmodi fallaci et iniquo fœdere, quam ex apertis inimicitiis imminere. Tali enim fædere et societate, recepta in Philosophia tantum comprehendi: aucta autem, vel addita, vel in melius mutata, etiam severius et pertinacius excludi. Denique versus incrementa, et novas veluti oras et regiones philosophiæ, omnia ex parte religionis pravarum suspicionum et impotentis fastidii plena esse. Alios siquidem simplicius subvereri, ne forte altior in Natura inquisitio ultra datum et concessum sobrietatis terminum penetret; traducentes non recte ea quæ de divinis mysteriis dicuntur, quorum multa sub sigillo divino clausa manent, ad occulta Naturæ, quæ nullo interdicto separantur: Alios callidius conjicere, si media ignorentur, singula ad manum et virgulam divinam (quod Religionis ut putant maxime intersit) facilius referri; quod nil aliud est, quam Deo per mendacium gratificari velle: Alios ab exemplo metuere, ne motus et mutationes Philosophiæ

See Lactantius, Div. Inst. iii. 24.; and for a defence of the conduct of S. Boniface to Virgilius Bishop of Salzburg, who maintained among other positions of doubtful orthodoxy the existence of the antipodes, see Fromondus "De orbe terræ immobili." 2 immiscuerint.-G. 3 opiniones et disputationes.-G. fidem in Gruter. — J. S.

5

naturam.--G.

« AnteriorContinuar »