Imágenes de páginas
PDF
EPUB

19. Successiones ventorum.

An sit aliqua regula, aut observatio paulo certior,

de Successionibus ventorum ad invicem, sive ea sit in ordine ad motum solis, sive alias; et si sit, qualis

sit illa? 20.

Circa Successionem et Alternationem Ventorum et

Pluviæ inquirito; cum illud familiare et frequens sit, ut Pluvia sedet Ventos, Venti compescant et

dissipent Pluviam. 21. An post certam Periodum annorum redintegretur Suc

cessio ventorum; et si ita sit, quæ sit ea periodus ?

Motus diversi

ventorum.

A SUCCESSIONIBUS ventorum transeat inquisitio ad Motus ipsorum. Motus ventorum septem inquisitionibus absolvuntur; quorum tres superioribus articulis continentur, quatuor adhuc manent intactæ. Nam de motu ventorum dispertito per plagas cæli inquisitum est. Etiam de motu trium linearum, sursum, deorsum, lateraliter. Etiam de accidentali motu compressionum. Restant motus quartus Progressivus; quintus Undulationis; sextus Conflictus; septimus in Organis et Machinis Humanis. 22. Cum Progressus sit semper a termino, de loco primi

ortus, et tanquam fontibus alicujus venti, quantum fieri potest, diligenter inquirito. Siquidem videntur venti Famæ similes. Nam licet tumultuentur et percurrant, tamen caput inter nubila condunt. Item de Progressu ipso. Exempli gratia, si Boreas vehemens, qui flaverit Eboraci ad talem diem aut

horam, flaverit Londini biduo post? 23. De Undulatione ventorum inquisitionem ne omit

tito. Undulationem vocamus eum motum quo ventus ad parva intervalla intenditur et remittitur, tanquam undæ aquarum ; quarum vices optime percipiuntur ex auditu in ædibus. Eo autem magis notato diligenter differentias Undulationis, sive Sulcationis inter aërem et aquam; quia in aëre et ventis deest motus gravitatis, qui pars magna est Undula

tionis in aquis. 24. De Conflictu et concursu ventorum flantium ad idem

tempus diligenter inquirito. Primo, utrum flent simul plures venti Originales, non dicimus reverberantes ? Et, si hoc ita sit, quales Euripos in

motu, quales rursus Condensationes et Alterationes

in corpore aëris gignant ? 25. An venti alii eodem tempore flent superius, alii hic

apud nos in imo? Quandoquidem observatum est a nonnullis, interdum nubes ferri in contrarium versionis pinnaculi; etiam nubes ferri forti aura, cum

hic apud nos fuerit summa tranquillitas. 26. Fiat descriptio diligens admodum et particularis Motus

ventorum in impulsu Navium per vela. 27. Fiat descriptio motus ventorum in velis Molendo

rum ad ventum; in volatu accipitrum et avium, etiam in vulgaribus et ludicris, veluti signorum explicatorum, draconum volantium, duellorum ad ventum, &c.

Potestates veniorum.

A MOTIBUS ventorum transeat inquisitio ad Vim et Potestates ipsorum. 28. Quid possint et agant venti circa Currentes et æstus

aquarum, et circa detentiones, immissiones, et inun

dationes ipsarum? 29. Quid circa Plantas et Insecta, inducendo locustas,

erucas, malos rores ? 30. Quid circa Purgationem et Infectionem aëris, et circa

Pestilentias, morbos, et affectus animalium ? 31. Quid circa Delationem Specierum (quas vocant) Spi

ritalium, ut Sonorum, Radiorum, et similium?

Prognostica

ventorum

A POTESTATIBUS ventorum transeat inquisitio ad Prognostica ventorum, non solum propter usum prædictionum, sed quia manu ducunt ad causas ; prognostica enim aut Præparationes rerum monstrant antequam perducantur ad actum, aut Inchoationes antequam perducantur ad sensum. 32. Colligantur, cum diligentia bona, Prognostica ven

torum omnigena (præter astrologica, de quibus superius diximus quatenus sint inquirenda), sive petantur ex Meteoricis, sive ex Aquis, sive ex Instinctu

Animalium, aut quovis alio modo. POSTREMO inquisitionem claudito, inquirendo de IMITAMENTIS ventorum, sive in naturalibus sive in artificialibus. 33. Inquirito de Imitamentis ventorum in Naturalibus;

qualia sunt Flatus in Corporibus Animalium, flatus in Receptaculis Distillationum, &c.

Imitamenta

Yentorum.

Inquirito de auris factis et Ventis Artificialibus, ut

follibus, refrigeratoriis in cænaculis, &c. Articuli tales sint. Neque nobis dubium est, quin ad nonnullos horum responderi non possit, secundum copiam experientiæ quam habemus. Verum quemadmodum in causis civilibus quid causa postulet ut interrogetur noverit jurisconsultus bonus, quid testes respondere possint non norit; idem nobis circa Historiam Naturæ accidit. Posteri cætera viderint.

HISTORIA.

Ad Art. 1.

Nomina Ventorum.

Nomina ventis, potius ex ordine et gradibus numerata, quam ex antiquitate propria, imponimus; hoc perspicuitatis et memoriæ gratia. Sed vocabula antiqua adjicimus quoque, propter suffragia authorum veterum, ex quibus cum haud pauca (licet anxio quodam judicio) exceperimus, non agnoscentur fere illa, nisi sub nominibus quibus illi usi sunt. Partitio autem generalis ea esto; ut sint venti Cardinales, qui spirant a cardinibus mundi; Semicardinales, qui in dimidiis: Mediani, qui in intermediis. Etiam ex intermediis Mediani Majores vocentur, qui in quadris; Minores reliqui. Particularis autem divisio ea est quæ sequitur.

rum.

MED. MAJ. Cardin.

Boreas.

Eurus, sive Auster, sive Zephyrus, sive Bor. 1. ad Eu- Subsolanus. Notus.

Favonius. Eurus 1. ad Auster 1. ad Zephyrus 1. ad

Austrum. Zephyrum. Boream. Bor. 2. ad Eur. Eur.2.ad Austr. Aust. 2. adZeph. Zeph. 2. ad Bor. sive Aquilo.

sive Vulturnus. sive Libonotus. sive Corus. Bor. 3. ad Eur. Eurus 3. ad Auster 3. ad Zephyrus 3. ad

sive Meses. Austrum. Zephyrum. Boream. Euro-Boreas. Euro-Auster. Zephyro-Aust. Zephyro - BoEurus l. a Bo- | Auster 1. ab sive Lybs.

Euro.

Zephyrus 1. ab Bor. 1. a Zeph.
Austro.

sive Thrascias.

reas.

rea,

MED. MAJ. SEMICAR.

Eurus 2. a Bor. Aust.2. ab Euro, Zeph.2.abAust. Bor. 2. a Zeph.

sive Cæcias. sive Phænicias. sive Africus. sive Circias. Eurus 3. a Bo- Auster 3. ab Zephyrus 3. ab Boreas 3. a

Euro.
Austro.

Zephyro.

rea.

Ad art. 6.

Ad Art. 2.

Sunt et alia ventorum nomina Apeliotes, Argestes, Olympias, Scyron, Hellespontius, Iapyx. Ea nil moramur. Satis sit nomina ventorum ex ordine et distributione plagarum cæli fixa imposuisse. In interpretatione authorum non multum ponimus, cum in ipsis authoribus parum sit.

Venti Liberi. 1. Non est plaga cæli, unde ventus non spiret. Quin si plagas cæli in tot partes dividas quot sunt gradus in Horizonte, invenias ventos aliquando alicubi a singulis flantes.

2. Sunt regiones totæ in quibus non pluit, aut raro admodum. At non sunt regiones ubi non flent venti, et sæpius.

Venti Generales. De ventis Generalibus phænomena rara. Nil mirum, cum intra Tropicos præcipue perspiciantur, loca damnata apud antiquos.

1. Constat navigantibus inter tropicos, libero æquore, flare ventum constantem et jugem (Brizam vocant nautæ ab oriente in occidentem. Is non ita segnis est, quin partim flatu proprio, partim regendo currentem maris, id efficiat, ut nequeant navigantes versus Peruviam eadem redire qua proficiscuntur via.?

2. In nostris maribus Europæ, percipitur cælo sereno et sudo, et cessantibus ventis particularibus, aura quædam lenis ab oriente, solisequa.

3. Recipit observatio vulgaris, nubes sublimiores ferri plerumque ab oriente in occidentem; idque cum, iisdem temporibus, circa terram aut tranquillitas sit aut ventus diversus. Id si non semper faciant, poterit in causa esse, quod venti particulares quandoque flant in sublimi, qui ventum istum generalem obruunt.

Monitum. Si quis sit talis Ventus Generalis ex ordine motus cæli, is non adeo firmus est, quin Ventis Particularibus cedat. Manifestior autem est intra Tropicos, propter circulos quos

1 All these names of winds may be found in Pliny, ii. 44. except Iapyx; for which see Seneca, Nat. Quæst. v. 17. The identification of Eurus with Subsolanus is sanctioned by Aulus Gellius, ii. 22. Generally speaking, Eurus is made to correspond with Vulturnus. Gilbert, in his Physiologia, iv. 4, proposes to give a table of winds which apparently would have been similar to Bacon's; but the MS. is imperfect, and Gruter supplies the lacuna by a transcript of the latter.

See, as to the identification of Eurus with Subsolanus, Smith, Voyage and Shipwreck of St. Paul, p. 59., and the appendix.

2 In Acosta's History of the Indies (I use Regnault's French translation, 1600), the trade wind is called brise, which corresponds to Bacon's briza, Acosta mentions the difference between the course followed in going to Peru and in returning from it. See Hist, des Indes, iii, 4.

Mandatum.

Phenomenon

obliquum.

Phenomenon

bliquum.

conficit majores; etiam in sublimi, propter eandem causam et propter cursum liberum. Quamobrem, si hic extra Tropicos et juxta terram (ubi mollis admodum et segnis est) eum deprehendere voles, fiat experimentum in aëre libero, et in summa tranquillitate, et in locis altis, et in corpore valde mobili, et tempore pomeridiano, quia per id tempus ventus orientalis particularis parcius flat.

Fiat diligens observatio circa pinnacula, et ejusmodi flabella, in fastigiis turrium et templorum, annon in maximis tranquillitatibus stent perpetuo versus occidentem? 4. Constat Eurum, in Europa nostra, esse ventum desic

cantem et acrem, Zephyrum contra humectantem et almum. Annon hoc fit, quia (posito quod aër moveat ab oriente in occidentem) necesse est ut Eurus, qui moveat in eadem consecutione, aërem dissipet et attenuet; unde fit aër mordax et siccus; Zephyrus autem, qui in contraria, aërem in se vertat

et condenset; unde fit obtusior, et demum humidus. 5. Consulito inquisitionem de motu et fluxu aquarum,

utrum illæ moveant ab oriente ad occidentem. Nam si extrema hoc motu gaudeant, cælum et aquæ, parum abest quin aër, qui intermedius est, ex eodem participet.

Phænomena duo, proxime posita, obliqua appellamus, quia rem designatam non recta monstrant, sed per consequens; id quod (cum deest copia phænomenorum rectorum) etiam avide recipimus.

Quod Briza illa inter Tropicos luculenter spiret, res certa, causa ambigua. Possit ea esse, quia aër, more cæli, movetur; sed extra Tropicos, quasi imperceptibiliter, propter circulos minores; intra, manifesto, propter circulos majores quos conficit. Possit alia esse, quia calor omnem aërem dilatat, nec se priore loco contineri patitur. Ex dilatatione autem aëris necessario fit impulsio aëris contigui, quæ brizam istam pariat prout progreditur sol. Sed illa intra Tropicos, ubi sol est ardentior, insignior est; extra, fere latet. Videtur esse Instantia Crucis, ad ambiguitatem istam tollendam, si inquiratur, utrum briza noctu flet, an non ? Rotatio enim aëris etiam noctu manet, at calor solis non item. 6. At certum est illam noctu non flare, sed mane, aut etiam

Monitum.

Mandatum.

« AnteriorContinuar »