Imágenes de páginas
PDF
EPUB

11. Historia Grandinis, Nivis, Gelu, Pruinæ, Nebulæ,

Roris, et similium. 12. Historia omnium aliorum Cadentium sive De

scendentium ex alto, et superne generatorum. 13. Historia Sonituum in alto (si modo sint aliqui)

præter Tonitrua. 14. Historia Aëris in Toto, sive in Configuratione

Mundi. 15. Historia Tempestatum sive Temperamentorum An

ni, tam secundum variationes Regionum, quam secundum accidentia Temporum et periodos Annorum ; Diluviorum, Fervorum, Siccitatum, et

similium. 16. Historia Terræ et Maris ; Figuræ et Ambitus

ipsorum et Configurationis ipsorum inter se, atque Exporrectionis ipsorum in latum aut angustum ; Insularum Terræ in Mari, Sinuum Maris, et Lacuum salsorum in Terra, Isthmorum, Pro

montoriorum. 17. Historia Motuum (si qui sint) globi Terræ et

Maris ; et ex quibus Experimentis illi colligi

possint. 18. Historia Motuum majorum et Perturbationum in

Terra et Mari; nempe Terræ Motuum et Tremorum et Hiatuum, Insularum de novo enascentium, Insularum fluctuantium, Abruptionum Terrarum per ingressum Maris, Invasionum et Illuvionum, et contra Desertionum Maris ; Eruptionum Ignium e Terra, Eruptionum subitanea

rum Aquarum e Terra, et similium. 19. Historia Geographica Naturalis, Montium, Val

lium, Sylvarum, Planitierum, Arenarum, Paludum, Lacuum, Fluviorum, Torrentium, Fontium, et omnis diversitatis scaturiginis ipsorum, et similium ; missis Gentibus, Provinciis, Urbi

bus, et hujusmodi Civilibus. 20. Historia Fluxuum et Refluxuum Maris, Euripo

rum, Undulationum et Motuum Maris aliorum. 21. Historia cæterorum Accidentium Maris ; Sal

suginis ejus, Colorum diversorum, Profunditatis : et Rupium, Montium, et Vallium submarinorum, et similium.

Sequuntur Historice Massarum Majorum. 22. Historia Flammæ, et Ignitorum. 23. Historia Aëris, in Substantia, non in Configura

tione. 24. Historia Aquæ, in Substantia, non in Configura

tione. 25. Historia Terræ et diversitatis ejus, in Substan

tia, non in Configuratione.

Sequuntur Historia Specierum. 26. Historia Metallorum perfectorum, Auri, Argenti;

et Minerarum, Venarum, Marcasitarum eorun

dem: Operaria quoque in Mineris ipsorum. 27. Historia Argenti Vivi. 28. Historia Fossilium ; veluti Vitrioli, et Sulphuris,

etc. 29. Historia Gemmarum ; veluti Adamantis, Rubini,

etc. 30. Historia Lapidum ; ut Marmoris, Lapidis Lydii,

Silicis, etc. 31. Historia Magnetis. 32. Historia Corporum Miscellaneorum, quæ nec sunt

Fossilia prorsus, nec Vegetabilia ; ut Salium,
Succini, Ambrægriseæ, etc.

33. Historia Chymica circa Metalla et Mineralia. 34. Historia Plantarum, Arborum, Fruticum, Herba

rum : et Partium eorum, Radicum, Caulium, Ligni, Foliorum, Florum, Fructuum, Seminum,

Lachrymarum, etc. 35. Historia Chymica circa Vegetabilia. 36. Historia Piscium, et Partium ac Generationis ip

sorum.

37. Historia Volatilium, et Partium ac Generationis

ipsorum. 38. Historia Quadrupedum, et Partium ac Generati

onis ipsorum. 39. Historia Serpentum, Vermium, Muscarum, et cæ

terorum Insectorum ; et Partium ac Generati

onis ipsorum. 40. Historia Chymica circa ea quæ sumuntur ab Ani

malibus.

Sequuntur Historia Hominis. 41. Historia Figuræ et Membrorum externorum Ho

minis, Staturæ, Compagis, Vultus, et Lineamentorum ; eorumque varietatis secundum Gentes et

Climata, aut alias minores differentias. 42. Historia Physiognomica super ipsa. 43. Historia Anatomica, sive Membrorum internorum

hominis; et varietatis ipsorum, quatenus invenitur in ipsa naturali compage et structura, et non tantum quoad morbos et accidentia præter

naturalia. 44. Historia partium similarium Hominis ; ut Carnis,

Ossium, Membranarum, etc. 45. Historia Humorum in Homine; Sanguinis, Bilis,

Spermatis, etc.

[ocr errors]

46. Historia Excrementorum ; Sputi, Urinarum, Su

dorum, Sedimentorum, Capillorum, Pilorum,

Rediviarum, Unguium, et similium. 47. Historia Facultatum ; Attractionis, Digestionis,

Retentionis, Expulsionis, Sanguificationis, Assimilationis alimentorum in membra, Versionis

Sanguinis et Floris ejus in Spiritum, etc. 48. Historia Motuum Naturalium et Involuntario

rum ; ut Motus Cordis, Motus Pulsuum, Sternutationis, Motus Pulmonum, Motus Erectionis

Virgæ, etc. 49. Historia Motuum mixtorum ex naturalibus et vo

luntariis ; veluti Respirationis, Tussis, Urinatio

nis, Sedis, etc. 50. Historia Motuum Voluntariorum ; ut Instrumen

torum ad voces articulatas; ut Motuum Oculorum, Linguæ, Faucium, Manuum, Digitorum ;

Deglutitionis, etc. 51. Historia Somni et Insomniorum. 52. Historia diversorum Habituum Corporis; Pin

guis, Macilenti; Complexionum (quas vocant),

etc. 53. Historia Generationis Hominum. 54. Historia Conceptionis, Vivificationis, Gestationis

in Utero, Partus, etc. 55. Historia Alimentationis Hominis, atque omnis

Edulii et Potabilis, atque omnis Diætæ ; et Varietatis ipsorum secundum gentes aut minores

differentias. 56. Historia Augmentationis et Incrementi Corporis

in toto et partibus ipsius. 57. Historia Decursus Ætatis ; Infantiæ, Pueritiæ,

Juventutis, Senectutis, Longavitatis, Brevitatis

[blocks in formation]

Vitæ, et similium, secundum gentes et minores

differentias.
58. Historia Vitæ et Mortis.

[ocr errors]

59. Historia Medicinalis Morborum, et Symptomatum

et Signorum eorundem. 60. Historia Medicinalis Curæ et Remediorum et Li

berationum a Morbis. 61. Historia Medicinalis eorum quæ conservant Cor

pus et Sanitatem. 62. Historia Medicinalis eorum quæ pertinent ad

Formam et Decus Corporis, etc. 63. Historia Medicinalis eorum quæ corpus alterant,

et pertinent ad Regimen Alterativum. 64. Historia Pharmaco-polaris. 65. Historia Chirurgica. 66. Historia Chymica circa Medicinas. 67. Historia Visus et Visibilium, sive Optica. 68. Historia Picturæ, Sculptoria, Plastica, etc. 69. Historia Auditus et Sonorum. 70. Historia Musica. 71. Historia Olfactus, et Odorum. 72. Historia Gustus, et Saporum. 73. Historia Tactus, et ejus Objectorum. 74. Historia Veneris, ut speciei Tactus. 75. Historia Dolorum corporeorum, ut speciei Tac

tus. 76. Historia Voluptatis et Doloris in genere. 77. Historia Affectuum ; ut Iræ, Amoris, Verecundiæ,

etc. 78. Historia Facultatum Intellectualium ; Cogitativæ,

Phantasiæ, Discursus, Memoriæ, etc. 79. Historia Divinationum Naturalium.

« AnteriorContinuar »