Imágenes de páginas
PDF
EPUB

in doctrinam de spiraculo, et doctrinam de anima sensibili, sive producta. Partitio secunda ejusdem philosophiæ, in doctrinam de substantia et facultatibus animæ, et doctrinam de usu et objectis facultatum. Appendices duæ doctrinæ de facultatibus animc, doctrina de divinatione naturali, et doctrina de fascinatione. Distributio facultatum animæ sensibilis, in motum et sensum

233

LIB. V.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

Cap, I. Partitio doctrinæ circa usum et objecta facul

tatum animæ humanæ, in logicam et ethicam. Par. titio logicæ, in artes inveniendi, judicandi, retinendi, et tradendi

243 Cap. II. Partitio inventivæ, in inventivam artium et

argumentorum : quodque prior harum (quæ eminet) desideretur. Partitio inventivæ artium, in experientiam literatam, et organum novum. Delineatio experientiæ literatæ

246 Cap. III. Partitio inventivæ argumentorum, in promp

tuariam et topicam. Partitio topicæ, in generalem et particularem. Exemplum topicæ particularis, in inquisitione de gravi et levi

261 Cap. IV. Partitio artis judicandi, in judicium per in

ductionem, et per syllogismum : quorum prius aggregatur organo novo. Partitio prima judicii per syllogismum, in reductionem rectam et inversam. Partitio secunda ejus, in analyticam, et doctrinam de elenchis. Partitio doctrinæ de elenchis, in elenchos sophismatum, elenchos hermeniæ, et elenchos imagi. num sive idolorum. Partitio idolorum, in idola tribus, idola specus, et idola fori. Appendix artis judicandi, viz. de analogia demonstrationum pro natura subjecti

268 Cap. V. Partitio artis retinendi sive retentivæ, in doc

trinam de adminiculis memoriæ, et doctrinam de

memoria ipsas Partitio doctrince de memoria ipsa, in prænotionem et emblemáisit. Einen on

276

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]

Floor

ott í si Pat LIB. VI.

*;}

?

con Cap. I. Partitio traditivæ, in doctrinam de organo ser

monis, doctrinam de methodo sermonis, et doctrinam de illustratione sermonis. Partitio doctrinæ de or. gano sermonis, in doctrinam de notis rerum, de’locutione, et de scriptione : quarum duce posteriores grammaticam constituunt, ejusque partitiones sunt. Partitio doctrinæ de notis rerum, in hieroglyphica et characteres reales. Partitio secunda grammatica, in literariam et philosophantem. Aggregatio poëseos quoad metrum ad doctrinam de locutioné. Aggregatio doctrinæ de ciphris ad doctrinam de scriptione .

279 Cap. II. Doctrina de methodo sermonis constituitur

ut pars traditivæ substantiva et principalis. Nomen ei inditur prudentia traditivæ. Enumerantur me thodi genera diversa, et subjunguntur eorum commoda et incommoda:

290 Cap. III. De fundamentis et officio doctrinæ de illus

iratione sermonis, sive rhetoricæ. Appendices tres rhetoricæ, quæ ad promptuariam tantummodo pero tinent: colores' boni et mali, tam simplicis quam comparati ; antitheta rerum ; formulæ minores orationum 31

297 Exempla colorumi boniet mali

, tam simplicis, quam compositi

302 Sophisma 1. Quod laudant homines et celebrant, bo

num, quod vituperant et reprehendunt, malum ibid. Elenchus 2. Quod etiam ab inimicis laudatur, magnum þo-,

numg quvdi vero etiam ab amicis reprehenditur, magnum malum Pod Toft

ibid. Elenchust, it bIQUET Bloophicote 134 5.10 m

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

11

[ocr errors]

ibid.

303

.

genere melius

3. Cujus privatio bona, id ipsum malum; cujus privatio mala, id ipsum bonum

ibid. Elenchus

ibid. 4. Quod bono aut malo vicinum est, id ipsum itidem

bonum aut malum: quod vero remotum est a bono, malum; quod a malo, bonum

304 Elenchus

ibid. 5. Cui cæteræ partes, vel sectæ, secundas unanimiter

deferunt (cum singulæ principatum sibi vendicent) melior reliquis videtur; nam primas quæque ex zelo videtur sumere, secundas autem ex vero et merito tribuere

305 Elenchus

.:. ibid. 6. Cujus excellentia vel exuperantia melior, id toto

ibid. Elenchus

. ibid. 7. Quod rem integram servat, bonum; quod sine

receptu est, malum; nam se recipere non posse,

impotentiæ genus est; potentia autem bonum 306 Elenchus

el.ibid. 8. Quod quis culpa sua contraxit, majus malum;

quod ab externis imponitur, minus malum , 907 Elenchus

ibid. 9. Gradus privationis major. videtur, quam gradus

diminutionis: et rursus gradus inceptionis major videtur, quam gradus incrementi

1.308 Elenchus

309 10. Quod ad veritatem refertur, majus est, quam

quod ad opinionem. Modus autem, et probatio ejus, quod ad opinionem pertinet, hæc est; quod quis,

si clam putaret fore, facturus non esset 3114 Elenchus

bo ibid. 11. Quod opera et virtute nostra partum est, majus

um; quod ab alieno beneficio, vel ab indulgentia fortuna delatum est, minus bonum

3121 Elenchus

eriti813.9 12. Quod ex pluribus constat et divisibilibus, est ma

jus, quam quod ex paucioribus, et magis unum: nam omnia per partes considerata majora videntur:'!

' ibid.

[ocr errors]
[ocr errors]

quare et pluralitas partium, magnitudinem præ se fert; fortius autem operatur pluralitas partium, si ordo absit : nam inducit similitudinem infiniti, et

impedit comprehensionem. Elenchus

914 Exempla antithetorum 1. Nobilitas

316 2. Forma

817 3. Juventus

ibid. 4, Valetudo

318 5. Uxor et liberi

ibid. 6. Divitiæ

ibid. i 7. Honores

319 8. Imperia

320 9. Laus, existimatio

ibid. 10. Natura

.: 321 11. Fortuna

ibid. 12. Vita

ibid. 13, Superstitio

322 14. Superbia

323 15. Ingratitudo

ibid. 16. Invidia

ibida 17. Impudicitia

324 18. Crudelitas

ibid. 19. Gloria vana

325 20. Justitia

ibid. 21. Fortitudo

826 22. Temperantia

ibid. 23. Constantia

827 24. Magnanimitas

ibid. 25. Scientia, contemplatio

328
26. Literæ

ibid,
27. Promptitudo
28. Taciturnitas in secretis

329
29. Facilitas

ibid. 30. Popularitas

330 31. Loquacitas

ibid. 32. Dissimulatio

331 33. Audacia

ibid.

[ocr errors]

· ibid.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

34. Ceremoniæ, puntos, affectatio

6332 35. Joci,

ibid. * 36. Amor

333 137. Amicitia

ibid. + 38. Adulatio

394 39. Vindicta

ibid. j. 40. Innovatio

ibid. 41. Mora

335 42. Præparatio

396 43. Principiis obstare

ibid. 44. Consilia violenta

. ibid. 45. Suspicio

337 46. Verba legis

ibid. 47. Pro testibus contra argumenta

ibid. Exempla formularum minorum.

339 Cap. IV. Appendices generales duæ traditivæ, critica et pædagogica

ibid.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

LIB. VII.

Cap. I. Partitio ethicæ, in doctrinam de exemplari, et

georgica animi. Partitio exemplaris ( scilicet boni ) sin bonum simplex et bonum comparatumi Partitio

boni simplicis, in bonum individuale et bonum comimunionis

345 Cap. II. Partitio boni individualis, vel suitatis, in

bonum activum, et bonum passivum. Partitio boni passivi, in bonum conservativum et bonum perfecti

Partitio boni communionis, in officia generalia miset respectiva

353 Cap. III. Partitio doctrinæ de cultura animi, in doc

trinam de characteribus animorum, de affectibus, et de remediis sive curationibus. Appendix doctrinæ ejusdem, de congruitate inter bonum animi et bonum corporis

[ocr errors]

363 HAN

کم

« AnteriorContinuar »