Imágenes de páginas
PDF
EPUB

a

hibenda, viii. 422. Opiatum, 427. Vinum vetustate edentulum,
420. Extinctionis auri, 422. Infusionis absinthii, 423. Grana-
torum dulcium, 424. Chalybeatum,

ib.
Vinius Titus accepta pecunia patronum egit,

vii. 340
Vires externæ nihil præstant, nisi gens fortis.sit,

vii. 429
Virgarum inteneratio,

viii. 352
Virginienses se pingunt,

viii. 411
Virgilius, vii. 60. Virgilius studia sua patriæ existimationi postha-

buit, ib. Virgilius causarum cognitionem cum metus profliga-
tione copulat, 103. Augusto assignat longe optimos honores, 104.
Dictum ejus, Possunt quia posse videntur, 118. De rerum inven-

Non minorem consecutus est gloriam in Georgicis
min

Æneæ gestis, 347. Quo charactere insignivit Italiam
antiquam,

432
Virgilius non inepte de ventis philosophatur, viii. 313. Divinatio
ejus de posteris magnitudine deficientibus,

380
Viriditatis conservatio,

viii. 459
Virorum illustrium minima quæque vitia statim in oculos hominum
incurrunt,

vii. 389
Virgulta nunquam læta in propinquo grandium arborum, vii. 30%
Virtus bellica floruit una cum philosophia, vii. 61. Virtutis mater

bonum existens, 163. Virtus a latente affectu vix potest distingui,
166. Virtute parta sunt præstantiora, quam quæ beneficio aut
fortuna deferuntur, 312. Virtutis locus honos, 319. Aristotelis
virtus divina, 373. Non curanda secundum Machiavellum, 424.
Quæ a virtute profluunt sunt imitabilia, vii. 313. Propter seipsam
eligitur, non propter auram popularem, 311. Nonnihil intenditur
per laudes, ut calor per reflexionem, ib. Si conspiceretur, in-
gentes sui amores concitaret, 299. In quibus sita est ex mente
philosophorum, 351. Usus ejus in perturbationibus 'sedandis,
357. Virtutis acquirendæ modi, 363. In virtute claris errores
minimi conspiciuntur, 389. Virtutibus magnis quandoque exi-
tium certum, 401. Virtutes et facultates aliorum ab amicis dis-
cendæ, 411. Virtutis diminutio quomodo contingat, 416. Vir-
tutis fama ipsi virtuti apud Machiavellum præstat, 424. Virtutis
præmium virtus ipsa, 425. Ei nulla via est invia, 405. Virtutes
intellectuales, 53. Cedunt moralibus, 209. Morales animo insunt
habitualiter, non naturaliter,

346

vii.
Viscera principalia concoctionis fontes, viii. 421. Ministrantia quæ,

ib.
Viscosi et nodosi ad conversandum inepti homines,

vii. 418
Viscositas animi rebus gerendis damnosissima,

ib.
Visio non bene transigitur ad tactum, viii. 173. Momenta temporis
ad eam requiruntur,

176
Visus et auditus inter se comparantur,

ix. 72
Vita et mors, vii. 322. Vitæ suæ prodigus alienæ periculosus, 326.

Vitæ desiderium amori patriæ posthabendum, 350. Contempla-
tiva non preferenda activæ, ib. Vita sine proposito vaga, 356.
Vitæ fines proponendi, 373. Vita Henrici VII. regis Angliæ, 432.
Vita brevis, ars longa, 194. Brevior cænosior, 475. Vitæ histo-
riæ pars, 132. Earum conscribendarum ratio justa, ib. Vitæ phi-

Vis mera,

• 439

losophorum, 191. Prolongatio vitæ in medicina unde expectanda,
vii. 201. Vitæ prolongatio officium medicinæ, 219. De Vita pro-
longanda regulæ, 226. Distinguendum inter ea quæ ad vitam
sanam et longam conferunt, ib. In ea tres intentiones, 228. Vita
mortalium brevis, viii. 338. Operum charitatis continuatio, ib.
Minus isti benedictioni post Servatoris ævum quam cæteris bene-
dictionibus detractum, ib. Varias habeat redintegrationes, 407.
Vitæ et mortis historia, 338, et seq. Ad longam vitam anima-
lium quænam conferunt, 361. Vita humana non minuitur a de-
cursu sæculorum, 380. Quæ regiones ad vitæ diuturnitatem con-
ferunt, viii. 380. Prognostica signa vitæ longæ, 383. Officia
vitæ ipsa vita potiora, 391. Vita longa ex victus ratione præcipue
petenda, 421. Ad vitam longam et vitam sanam eadem non con-
ferunt,

392
Vitæ patrum,

vii. 140
Vitis sexagenaria,

viii. 346
Vitium sub umbra virtutis se recipit, vii. 304. Latet proximitate

boni, ib. Vitia et defectus aliorum discantur ab inimicis, 41).
Sibi ipsi vitium supplicium,

426
Vitrificatio mors metallorum,

ix. 27
Vitrum an tenacitas ei superinducenda, viii. 77. Vitrum calendare

sive graduum, 94. Vitri calendaris confectio, 103, et seq. Pul-
verisatum, 118. In eo aër dilatatus deprimit aquam, 103. Com-
burens, ib. et passim. Calefactum in frigido positum subito dis-
silit, 112. Vitrum, 344. Pileatum,

ib.
Vivaria,

vii. 261
Vocabula antiqua retinenda,

vii. 176
Volatile crassiorum deprædatur spiritus, viii. 456. Metalla, emisso
volatili, igne minuuntur,

348
Volatilium conditio,

viii. 362
Volucres carnivoræ sunt diuturnioris ævi, viii. 359. Dionysius Are-
opagita, volucris cæli, appellatur,

374
Voluntarius motus ad doctrinam de anima rejiciendus, vii. 232. Di-
rigitur ab imaginatione,

238
Voluntas fallendi et facilitas credendi, finitimæ, vii. 78. Voluntates

regiæ quales, 367. Libenter et cum bona voluntate labores suscepti
spiritum recreant, viïi. 407. Voluntas Dei revelata et secreta,

vii. 141
Voluptarii sæpius fiunt monachi, vii. 105. Voluptas et dolor, 368.

Voluptates nocivæ sub fabula Sirenum repræsentantur, x. 221.
Voluptaria ars, vii. 214. Dispertita secundum sensus, 231. Vo-
luptaria floret, republica declinante,

ib.
Votum perniciosum,

vii. 162
Vox humana quam varia,

vii. 217
Vulcanus id perficit celeriter quod natura per ambages, vii. 174. A
Vulcano ad Minervam transeundum in separandis corporibus, viii.

81
Vulgo nil moderatum gratum est, vii. 330. Vulgares differentiæ mo-
tus nullius pretii,

viii. 21
De Vulpe et feli Æsopi fabula, vii. 315. Vulpis ætas brevior, viii.

356
Vultures, fere centenarii, viii. 358. Infra annum licet perfecti, 361

, .

[ocr errors]

7

Vultus sive faciei varietas, vii. 217. Vultus et gestus moderatio, 332.

Vultum ad decorum componit actio, 343. Vultus quantum habet
ponderis in conversatione, vii. 380. Compositio quid præstat, ib.
Hominum notitia, per vultum et ora,

408

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ib.

XENOPHANES et alii scholas non aperuerunt, viii. 27. Xenophanes,

longævus, 387. Xenophanis philosophia,
Xenophilus Pythagoricus, plus quam centenarius, vii. 377
Xenophon Atheniensis viam stravit ad eversionem Persiæ, vii. 60. E

ludo Socratis cum Cyro juniore in Asiam profectus, 101. Idque
ob amicitiam Proxeni, ib. Falino regis legato respondet, ib. Ex-
ercitum Babylone in Græciam reduxit, ib. Amorem cæteris af-
fectibus præfert,

374
Xenophon bellator longævus,

viii. 387
Xylobalsamum,

viii. 206
z.

x. 192

Zembla nova,

ZELOTYPJA,

vii. 324
Zelus cæcus philosophiæ naturali inimicus, viii. 43. Zelus in religi-
one coërcetur ex fabula Diomedis,

viii. 87
Zenoni nomen sophistæ competit, viii. 26. Zenonis, Socratis, et

Epicuri scholæ, vii. 351. Quibus in rebus felicitatem collocarunt,
ib. Pyrrhonis et Herilli,

ib.
Zephyrus, ejus flatus, viii. 281. Comes perpetui veris, et aureæ æta-

tis, 288. In Europa ventus humectans, atque almus, 281. Zephy-
rus, ventus mutabilis,

291
Zibethum,

viii. 64
Zizania, vii. 466. Non protinus evellenda,

470
Zodiaci quoad terræ fructus incrementa,

139

[blocks in formation]
[graphic][ocr errors]

LONDINI:--TYPIS G, WOODFALL, ANGEL COURT, SKINNER STREET.

« AnteriorContinuar »