Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Ἐκ Διός ἐστιν Οναρ, θεῖός ποτ' ἔγραψεν Όμηρος,
̓Αλλὰ τόδ ̓ εἰς θνητούς Κύπρις ἔπεμψεν ὄναρ
Ζεῦς μοῦνος φλογόεντι πόλεις ἔκπερσε κεραυνῷ,
Ομμασι λαμπρὰ Διὸς Κύπρις δϊστὰ φέρει.

IN ELIZE ENIGMA.

QUIS formæ modus imperio? Venus arrogat audax
Omnia, nec curæ sunt sua sceptra Jovi.
Ab Jove Mæonides descendere somnia narrat:
Hæc veniunt Cypriæ somnia missa Deæ.
Jupiter unus erat, qui stravit fulmine gentes;
Nunc armant Veneris lumina tela Jovis.

O! QUI benignus crimina ignoscis, pater, Facilisque semper confitenti ades reo, Aurem faventem precibus O! præbe meis; Scelerum catena me laborantem grave Eterna tandem liberet clementia,

Ut summa laus sit, summa Christo gloria.

PER vitæ tenebras rerumque incerta vagantem
Numine præsenti me tueare, pater!

Me ducat lux sancta, Deus, lux sancta sequatur;
Usque regat gressus gratia fida meos.
Sic peragam tua jussa libens, accinctus ad omne
Mandatum vivam, sic moriarque tibi.

ME, pater omnipotens, de puro respice cœlo,
Quem moestum et timidum crimina dira gravant;

This and the three following articles are metrical versions of collects in the liturgy; the first, of that, beginning," O God, whose nature and property;" the second and third of the collects for the seventeenth and twenty-first Sundays after Trinity; and the fourth, of the first collect in the communion service.

Da veniam pacemque mihi, da, mente serena,
Ut tibi quæ placeant, omnia promptus agam.
Solvi, quo Christus cunctis delicta redemit,
Et pro me pretium, tu patiare, pater.

[Dec. 5, 17841.]

SUMME Deus, cui cæca patent penetralia cordis ;
Quem nulla anxietas, nulla cupido fugit;
Quem nil vafrities peccantum subdola celat;
Omnia qui spectans, omnia ubique regis;
Mentibus afflatu terrenas ejice sordes

Divino, sanctus regnet ut intus amor:
Eloquiumque potens linguis torpentibus affer,
Ut tibi laus omni semper ab ore sonet:
Sanguine quo gentes, quo secula cuncta piavit,
Hæc nobis Christus promeruisse velit!

PSALMUS CXVII.

ANNI qua volucris ducitur orbita,
Patrem coelicolum perpetuo colunt
Quovis sanguine cretæ

Gentes undique carmine.

Patrem, cujus amor blandior in dies
Mortales miseros servat, alit, fovet,
Omnes undique gentes,

Sancto dicite carmine.

'SEU te sæva fames, levitas sive improba fecit,
Musca, meæ comitem, participemque dapis,

The day on which he received the sacrament for the last time; and eight days before his decease.

• The above is a version of the song, "Busy, curious, thirsty fly."

Pone metum, rostrum fidens immitte culullo,
Nam licet, et toto prolue læta mero.
Tu, quamcunque tibi velox indulserit annus,
Carpe diem; fugit, heu, non revocanda dies!
Quæ nos blanda comes, quæ nos perducat eodem,
Volvitur hora mihi, volvitur hora tibi!
Una quidem, sic fata volunt, tibi vivitur æstas,
Eheu, quid decies plus mihi sexta dedit!
Olim præteritæ numeranti tempora vitæ,
Sexaginta annis non minor unus erit.

* HABEO, dedi quod alteri ;
Habuique, quod dedi mihi;
Sed quod reliqui, perdidi.

"E WALTONI PISCATORE PERFECTO EXCERPTUM.

NUNC, per gramina fusi,
Densa fronde salicti,

'These lines are a version of three sentences that are said, in the manuscript, to be "On the monument of John of Doncaster ;" and which are as follow:

What I gave, that I have ;
What I spent, that I had;

What I left, that I lost.

"These lines are a translation of part of a song in the Complete Angler of Isaac Walton, written by John Chalkhill, a friend of Spenser, and a good They are but part of the last stanza, which, that the reader is here given at length:

poet in his time.

may have it entire,

If the sun's excessive heat

Make our bodies swelter,
To an osier hedge we get
For a friendly shelter !
Where in a dike,
Perch or pike,
Roach or dace,

We do chase,

X

[blocks in formation]

* QUISQUIS iter tendis, vitreas qua lucidus undas
Speluncæ late Thamesis prætendit opacæ;
Marmorea trepidant qua lentæ in fornice guttæ,
Crystallisque latex fractus scintillat acutis;
Gemmaque, luxuriæ nondum famulata nitenti
Splendit, et incoquitur tectum sine fraude metallum ;
Ingredere O! rerum pura cole mente parentem ;
Auriferasque auri metuens scrutare cavernas.
Ingredere! Egeriæ sacrum en tibi panditur antrum!

Bleak or gudgeon,
Without grudging,

We are still contented.

Or we sometimes pass an hour
Under a green willow,
That defends us from a shower,
Making earth our pillow;

Where we may

Think and pray,
Before death

Stops our breath :

Other joys

Are but toys,

And to be lamented.

> The above lines are a version of Pope's verses on his own grotto, which

begin,

"Thou, who shalt stop where Thames' translucent wave."

Hic, in se totum, longe per opaca futuri
Temporis, Henricum rapuit vis vivida mentis :
Hic pia Vindamius traxit suspiria, in ipsa

Morte memor patriæ; hic Marmonti pectore prima
Coelestis fido caluerunt semina flammæ.

Temnere opes, pretium sceleris, patriamque tueri
Fortis, ades; tibi, sponte, patet venerabile limen.

GRÆCORUM EPIGRAMMATUM
VERSIONES METRICE.

Pag. 2. Brodæi edit. Bas. ann. 1549.

NON Argos pugilem, non me Messana creavit;
Patria Sparta mihi est, patria clara virum.
Arte valent isti, mihi robo revivere solo est,
Convenit ut natis, inclyta Sparta, tuis.

QUANDOQUIDEM passim nulla ratione feruntur,
Cuncta cinis, cuncta et ludicra, cuncta nihil.

PECTORE qui duro, crudos de vite racemos,
Venturi exsecuit vascula prima meri,
Labraque constrictus, semesos, jamque terendos
Sub pedibus, populo prætereunte, jacit.
Supplicium huic, quoniam crescentia gaudia læsit,
Det Bacchus, dederat quale, Lycurge, tibi.
Hæ poterant uvæ læto convivia cantu
Mulcere, aut pectus triste levare malis.

FERT humeris claudum validis per compita cæcus,
Hic oculos socio commodat, ille pedes.

Br. 2.

Br. 5.

Br. 8.

« AnteriorContinuar »